DIASTÁZA

Diastáza brušných svalov a fascií predstavuje komplexný problém organizmu. Ak brušná stena nie je oporou pre vnútorné orgány v brušnej dutine, môžu sa prejavovať problémy so zažívaním, s peristaltikou čriev, s únikom moču, vyskytujú sa bolesti chrbtice krčnej, hrudnej a driekovej, problémy s oslabeným panvovým dnom, bolestivá menštruácia, časté sú aj umbilikálne hernie.

VIDEO: Praha - Festival o tehotenstve, pôrode a rodičovstve (popôrodná diastáza a jej dopad na zdravie ženy).

na základe diagnostiky aspekciou a palpáciou určím o aký typ diastázy svalov brucha sa jedná a v akom rozsahu sú poškodené vrstvy brušnej steny

pomocou liečebnej metodiky korigujem chybné držanie tela

keďže vychádzam z funkčnej anatómie - teóriu hneď aplikujem do praxe s následným vysvetlením a pochopením nových pohybových stereotypov, ktoré je potrebné si osvojiť aj v bežnom živote

časti nášho organizmu je možné korigovať a uvádzať tak do optimálneho stavu a postavenia, pričom nastáva progres aj pri ťažkých popôrodných diastázach

Correct Body System (CBS) je liečebná metodika, založená na princípoch biomechaniky s využitím intraabdominálneho tlaku s následným aktivovaním správnych svalových skupín. Je to metodika, pomocou ktorej sa riešia ťažké brušné patológie, vrodené alebo získané brušné insuficiencie, ako napr. dg. Diastasis recti abdominis (popôrodná diastáza), stavy po brušných operáciách, chorobné stavy chrbtice, napr. skolióza. Pozitívne výsledky dosahujeme aj pri riešení stresovej inkontinencie a funkčnej sterility.

Za dôležité považujem zdôrazniť, že táto metóda je ideálna v príprave na zdravé tehotenstvo, a tým ma budúca mamička reálnu šancu eliminovať dopad popôrodnej diastázy.