Asociácia bola založená za účelom združovania a edukácie žien, fyzioterapeutov a trénerov, aby sa tejto diagnóze venovala väčšia pozornosť ako zo strany odbornej, tak aj zo strany laickej verejnosti.

Projekty, ktoré sa realizujú vďaka Asociácii, sa fokusujú ako na ženy v prenatálnom, tak aj v postnatálnom období, ale dôraz sa kladie na popôrodnú rehabilitáciu žien – matiek.

Ženský organizmus po pôrode potrebuje personál so zdravotným vzdelaním, až následne na to môže prejsť do starostlivost trénerov.