Cisársky rez má oproti prirodzenému pôrodu výrazne vyšší výskyt počtu komplikácií. Jazva na maternici po cisárskom reze môže občas robiť dlhodobé problémy. Ak sa nezhojí správne, môže byť príčinou nepravidelného krvácania.

Starostlivosť o jazvu –   pri cisárskom reze sa najprv zošíva rez na maternici, potom sa zošije pobrušnica, blana ktorá pokrýva brušné orgány. Po vyčistení brušnej steny sa zošije koža.

Po zahojení všetkých vrstiev – čo trvá väčšinou 6-7 týždňov sa môže začať s opracovaním jazvy a jej okolia aby sa aspoň z časti vyhlo adhéziám,tzv.zrastom.

Ak ste rodili cisárskym rezom nebojte sa hýbať – čím skôr sa postavíte na nohy, tým rýchlejšie sa bude organizmus zotavovať- pohyb prekrvuje a prekrvenie urýchľuje hojenie.

Starostlivosť o jazvu –   pri cisárskom reze sa najprv zošíva rez na maternici, potom sa zošije pobrušnica, blana ktorá pokrýva brušné orgány. Po vyčistení brušnej steny sa zošije koža.

Po zahojení všetkých vrstiev – čo trvá väčšinou 6-7 týždňov sa môže začať s opracovaním jazvy a jej okolia aby sa aspoň z časti vyhlo adhéziám,tzv.zrastom.