Kto som

Volám sa Monika Šrenkelová.

Narodila som sa v roku 1975 v Košiciach a vyštudovala som vyššie odborné štúdium, odbor fyzioterapia v Košiciach.

Po štúdiu som pracovala v nemocnici na Klinike balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Keďže som odmalička inklinovala k športu, dokonca som aktívne plávala za ČH KE, vedomosti a vlastné znalosti z oblasti športu som automaticky zakomponovala do vlastnej praxe a prepojila s funkčnou anatomiou.

Vznikla tak jedinečná liečebná metóda,

ktorou už počas mojej praxe bolo odrehabilitovaných viac ako 7.000 žien a mužov.

V súkromí som šťastnou mamou, dvoch veľkých synov. Sama som si teda prešla prenatálnym aj postnatálnym obdobím a svoje vlastné skúsenosti a poznatky aj z odbornej stránky sa snažím predávať mamičkám na kurzoch a na prednáškach.

Starší syn sa narodil v Kanade, druhý na Slovensku. Viem preto veľmi dobre porovnať pozitíva, ale aj negatíva pôrodu v danej krajine. Čo sa týka popôrodnej starostlivosti – v Kanade už vtedy za mnou prišiel celý zdravotnícky tím, počnúc laktačnou poradkyňou až po fyzioterapeutku a poskytli mi základné informácie o zmenách v ženskom organizme v období šestonedelia.

Je pravdou, že kým som opustila brány pôrodnice, bola som informovaná – čo s panvovým dnom, ako si poradiť s dojčením a hlavne – čo je diastáza brušnej steny.

Na Slovensku je situácia v tomto trošku iná.

Mamičky nedostanú toľko potrebných informácií. Preto som šťastná, že môžem svoje skúsenosti a poznatky šíriť ďalej a byť tak nápomocná v tomto pre ženu v jednom z jej najkrajších období.

Keď pracujete s ľudským telom – vaše doživotné štúdium by malo byť samozrejmosťou.

Ďakujem p. dr. Gajdošovi – Plastická chirurgia KE – Šaca za možnosť byť pri operačnom výkone – abdominoplastike a zároveň sa teším našej spolupráci. Som veľmi rada, že lekárov, ktorí neberú dg. Diastasis recti abd. len za esteticky problém, je stále viac.

Účasť na odborných podujatiach:

Písali o mne

XXVIII. kongres plastickej chirurgie Olomouc, 2018

Účasť na kongrese plastickej a estetickej chirurgie v Olomouci, prezentácia našich spoločných pacientiek s doc. Ondřejom Měšťákem z Prahy a s dr. Jurajom Gajdošom z Košíc – mala veľký úspech. Dg. Diastasis recti abd. začína byť vnímaná ako funkčný problém organizmu, samozrejme s estetickým riešením.