Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky a odpovede

Ponúkam vám odpovede na otázky, ktoré mi pacienti veľmi často kladú. Považujem za potrebné, aby boli zodpovedané skôr, než začneme aplikovať metodiku CBS na našom spoločnom stretnutí počas kurzu.

Podstatné je uvedomiť si, že metodika CBS prihliada na individuálny stav pacienta, a výsledky jej aplikovania závisia od vedomej spolupráce s pacientom. Vychádzam zo stavu, v ktorom pacient za mnou prichádza, v akom stave sú jeho svaly a fascie, aká je ich laxicita, pohybová inteligencia, zdravotný stav, ako hlboko má zakorenené nesprávne stereotypy, a pod.

1. Prečo sa neodporúča absolvovať kurz metodiky CBS kvôli nadváhe? Je naozaj nutné pred začatím rehabilitácie brucha redukovať váhu?

Keď je prítomný viscerálny, teda útrobný tuk, tak redukcia váhy určite má význam. Pár kilogramov navyše nepredstavuje závažný problém, ale ak ide povedzme o 15 kilogramov, rozhodne najskôr odporúčam schudnúť. Tuk predstavuje akúsi bariéru pre sťahovanie svalstva. Navyše potrebujem pri cvičení s pacientom vidieť, či sa počas cvičenia brucho aktivuje či neaktivuje. Pri hrubej vrstve tukovej izolácie progres okom neskontrolujete. Pacient vtedy nemá šancu pocítiť, ako cvičí. A efekt sa tým pádom stráca.

2. Schudnem počas kurzu?

Kurz nie je redukčným ani dynamickým tréningom! Počas neho je potrebné vedomé zapájanie najmä svalov brušnej steny cez Centrálny nervový systém, ide o interaktívny kurz, kde sa snažíme aktivovať a posilniť hlboký stabilizačný systém.

3. Je možné zvládnuť problém stresovej inkontinencie po absolvovaní vášho kurzu správnym využívaním vnútrobrušných svalov?

Príčinou stresovej inkontinencie je zvyčajne oslabenie panvového dna a väzivových tkanív. V takom prípade sa pri správnom aplikovaní metodiky a interakcii s pacientom podľa ich slov tento problém veľmi často zvládol. Je teda potrebné pracovať na posilnení panvového dna. Práve ono prirodzene preberá späť túto svoju funkciu a ak ho naozaj človek posilní, stresová inkontinencia ustúpi.

4. Súvisia s o slabou brušnou stenou bolesti chrbta?

A nielen chrbta. Rozostúpenie brušných svalov negatívne ovplyvňuje aj funkčnosť dýchacích svalov a bránice, chrbtice, panvového dna a končatín. Napríklad, čo sa týka vplyvu diastázy na chrbticu, dôležitou oporou pre chrbticu sú práve brušné svaly. Ak pacient trpí diastázou, aktivované sú hlavne povrchové svaly a naopak – hlboké svaly ochabujú a dôsledkom môžu byť aj bolesti chrbta.

5. Ako sa môže prejavovať oslabenie hlbokého stabilizačného systému?

Z dôvodu neaktívneho hlbokého stabilizačného systému sa v brušnej dutine vytvára intraabdominálny, teda vnútrobrušný tlak, ktorý spôsobí vznik diastázy, v horšom prípade vznik hernie, teda pruhu. Za vinu sa mu často dáva aj pokles maternice u žien, alebo vznik hemoroidov nielen u mužov. Dôsledky sú rôzne a hoci sa riešia symptomaticky, mnoho pacientov spozorovalo eliminovanie problémov po tom, čo posilnili hlboký stabilizačný systém.

6. Netreba sa obávať, že sa po správnej rehabilitácii diastáza opäť objaví? Musím po absolvovaní kurzu naďalej cvičiť?

Diastáza je reverzibilný stav. Znamená to, že ak sa nezmenia nesprávne stereotypy v zmysle lokomócie, diastáza má tendenciu „vrátiť sa.“ Kurzom sa všetko ešte len začína.

7. Nesprávne cvičenie a zaťažovanie nám diastázu nezlepší. Môže ju však zhoršiť?

Na diastázu sa necvičia bežné cviky. Treba myslieť na to, že to brucho je s nami stále a zapájame ho pri všetkých činnostiach, preto je veľmi dôležité zapájať ho správnym spôsobom. V podstate akékoľvek nesprávne cvičenia môžu urobiť viac škody ako úžitku. Môže sa napríklad stať to, že po nejakom čase cvičenia sa brušný sval zväčší a človek dosiahne vlastne opak toho, čo chcel. Prípadne môže dôjsť k tomu, že sa nesprávnou technikou brucho zafixuje v zlej polohe a vznikne z neho akási tvrdá lopta. Tu už je rehabilitácia náročnejšia. Nesprávnym cvičením pri diastáze si môže človek zapríčiniť povedzme bolesti chrbtice, zhoršiť prípadnú inkontinenciu, alebo aj zastaviť proces sťahovania popôrodnej diastázy. Je preto veľmi dôležité kedy a ako začať s rehabilitáciou a následne ju spojiť s cvičením.

8. To je dôvod, prečo neodporúčate rehabilitáciu brucha online?

Je pravda, že na internete je dostupných množstvo cvikov na hlboké brušné svaly, avšak dôležitá je správna technika. Fyzioterapia sa nedá robiť online! Zle vykonaný cvik je horší ako žiadny cvik. Najdôležitejší je kvalitný pohyb. Ak vidím, že nebol vykonaný správne, nepokračujeme. Nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. Je to o mentálnom pochopení vlastného tela. Pri každom pacientovi potrebujem pohyb individuálne kontrolovať a korigovať.

9. Akým športom sa pri oslabenej brušnej stene máme radšej vyhnúť?

Rehabilitácia diastázy je zameraním sa na posilnenie hlbokých svalov brucha. Ak je trup oslabený práve kvôli diastáze, človek nedokáže byť spevnený v trupe už pri statických cvikoch. Potom mu samotný dynamický tréning môže ublížiť. Hovorím o cvikoch na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému, na posilnenie šikmých brušných svalov, tréningu priameho brušného svalu. Ak niekto trpí diastázou, zbytočne ju môže nesprávnym športovaním zaťažovať a brucho bude reagovať tak, že buď sa brušná stena zafixuje v nesprávnom postavení, alebo sa diastáza bude zväčšovať. Ak však dokážete správne používať vnútrobrušný tlak v statike, čo ponúka metodika CBS, môžete sa venovať akémukoľvek dynamickému športu.

10. Correct Body System je teda ideálnym základom každého športu.

Áno. No na začiatku sa pri realizovaní metodiky Correct Body System treba vyvarovať všetkých skupinových cvičení ako je joga zumba či crossfit.

Rýchla chôdza a plávanie sú v každom prípade vhodné, aj keď trpíte diastázou. Neublížia. Pre ostatné športy je nutné pri diastáze vedieť zapájať vnútrobrušné svaly. Po tom, čo človek zvládne Correct Body System, môže pokojne cvičiť všetko. Už bude vedieť ako správne cvičiť s efektom a správnym zapájaním vnútorného svalstva brucha.

11. Môžem cvičiť „brušáky“?

Nie. Kým nemáte funkčný hlboký stabilizačný systém, nedoporučujem to. Dôvody si vysvetľujeme a prakticky sa o tom učíme na rehabilitačných kurzoch.

12. Je možné pokračovať v cvičení cvikov CBS aj počas menštruácie, počas tehotenstva a potom počas dojčenia?

Cvičenie CBS počas gravidity nedoporučujem, nakoľko metodika CBS je o vo vedomom aktivovaní svalov, ktoré patria k hlbokým stabilizátorom. Ich správne aktivovanie a korekcia nie sú možné počas gravidity. Počas dojčenia, počas cvičenia a taktiež v bežnom živote je aplikovanie metodiky CBS možné. Počas menštruácie sú polohy a cviky obmedzené, ale to už riešime individuálne na samotnom kurze.

Kontakt

V prípade, že ste nenašli odpoveď na vašu otázku, kontaktovať nás môžete pomocou formulára na stránke kontakt.