Rehabilitačné pomôcky

Podporný pás počas gravidity je rehabilitačná pomôcka, ktorá môže eliminovať dopad popôrodnej diastázy. Doporučuje sa pri viacpočetnej gravidite, pri veľkom plode, pri opakujúcich sa graviditách v krátkom čase, kedže brušná stena sa nestihne dostatočne zregenerovať a teda nebola dostatočná rekonvalenscencia svalov brucha.

Postup k získaniu rehabilitačnej pomôcky:

Podporný pás vám v plnej výške hradí poisťovňa, potrebný je výmenný lístok od vášho gynekológa.

Na lístku má byť uvedený text: Prosím o individuálne vyhotovenie podporného pásu z dôvodu uvoľnenej brušnej steny a následného eliminovania popôrodnej diastázy.

Pás je vhodné nosiť aj keď máte diagnostikovanú skoliózu.

Pás vždy musí doporučiť váš gynekológ !!!

Potrebná je osobná návšteva priamo v Centre ortopedickej protetiky na Rastislavovej 77 v Košiciach, objednáva sa na stránke – viď kontakt: https://www.ortocentrum.sk/

Popôrodný pás po ukončení gravidity je rehabilitačná pomôcka, ktorá pomáha korigovať uvoľnenú brušnú stenu a tým aj popôrodnú diastázu.

Doporučuje sa po ukončení gravidity a kontrole šestonedelia, v prípade pôrodu sekciou po zhojení jazvy, po viacpočetnej gravidite, pri veľkom plode, pri opakujúcich sa graviditách v krátkom čase, kedže brušná stena sa nestihne dostatočne zregenerovať a teda nebola dostatočná rekonvalenscencia svalov brucha.

Postup k získaniu rehabilitačnej pomôcky:

Rehabilitačnú pomôcku vám hradí poisťovňa, potrebný je výmenný lístok od vášho gynekológa, všeobecného lekára alebo chirurga s nasledujúcim textom:

Prosím o vyšetrenie a následné vyhotovenie individuálnej rehabilitačnej pomôcky z dôvodu diagnostikovania dg. Diastasis recti abd.

Potrebná je osobná návšteva priamo v Centre ortopedickej protetiky na Rastislavovej 77 v Košiciach, objednáva sa na stránke – viď kontakt: https://www.ortocentrum.sk/