Všeobecné obchodné podmienky

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.rehabventro.com, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

Cena

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

Predávajúci nie je platcom DPH.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky  automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.rehabventro.com je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom).

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Forma platby – platba je možná iba jednorazová, platba na splátky nie je možná.

Bonusy – Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke www.rehabventro.com, budú zaslané spolu s produktom po uhradení čiastky.

Dodacie podmienky

Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na monika.srenkelova@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho objednávku.